Skip to main content
Trích yếu Công văn số 3061-CV/BTGTU, ngày 20/02/2024 về tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)
Số hiệu văn bản
3061-CV/BTGTU
Ngày ban hành
20-02-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About