Skip to main content
Trích yếu Công văn số 3061-CV/BTGTU, ngày 20/02/2024 về tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 1608-CV/BDVTW ngày 29/9/2023 của Ban Dân vận Trung ương về việc hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (Kèm Đề cương Tuyên truyền)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 1341- CV/TU, ngày 29/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 2591-CV/BTGTU, ngày 23/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 1283-CV/TU, ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 1154-CV/TU, ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 1050-CV/TU, ngày 22/3/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 1027-CV/TU, ngày 03/3/2023 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Công văn số 1013-CV/BDVTW, ngày 20/9/2022 của Ban Dân vận Trung ương về việc hướng dẫn kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tuyên truyền thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi tiếp công dân chịu ảnh hưởng của Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Công văn

About