Skip to main content

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều 16/4, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban quý I về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

5

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2024, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại tỉnh, các huyện, thành phố không phát sinh vụ việc nổi cộm, phức tạp. Số lượt đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC gửi đến Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy giảm so với cùng kỳ năm trước (tiếp nhận 141 đơn, giảm 22 đơn so với cùng kỳ).

Trong quý I/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 24 lượt đăng ký Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân với 28 vụ việc. Trên cơ sở rà soát kết quả xử lý, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc công dân đăng ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp, Ban Nội chính đã tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các nội dung theo quy định pháp luật. Bí thư các huyện ủy, thành ủy tiếp công dân 8 kỳ với 12 lượt công dân; bí thư đảng ủy cấp xã tiếp 13 cuộc với 14 công dân đến kiến nghị, phản ánh.

Về công tác giải quyết KNTC, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 76 đơn thư và đã nghiên cứu, xử lý 75 đơn, đạt tỉ lệ 98,68%. Tổng số đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính 3 cấp là hơn 1.300 đơn; trong đó, thủ trưởng các đơn vị đã chỉ đạo giải quyết 591/1.007 đơn thuộc thẩm quyền.

6

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy định số 11, quý I/2024

Đối với công tác đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 1 cuộc đối thoại với thanh niên. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

g

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, số liệu của dự thảo báo cáo; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Quy định số 11. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, đơn thư KNTC tại những địa bàn đang triển khai dự án trọng điểm; tình hình giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác phối hợp trong tuyên truyền giải phóng mặt bằng; công tác chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 (giai đoạn 2019 – 2024)...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bí thư cấp ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 11, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC; đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp dân, giải quyết KNTC.

Đồng chí lưu ý, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan hành chính nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, xây dựng, tài chính ngân sách, chế độ chính sách; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đối với bí thư các huyện ủy, thành ủy, đồng chí đề nghị cần quan tâm sâu sát cơ sở, theo tinh thần Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình; chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết vụ việc, chủ động báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công dân; chỉ đạo chi bộ, đoàn thể thôn, tổ dân phố nâng cao trách nhiệm, bám nắm địa bàn, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động để giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật; chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, KNTC làm ảnh hưởng an ninh, trật tự, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện báo cáo quý I/2024; tiếp tục đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 11; tham mưu Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Nguồn: baolangson.vn

About