Skip to main content

Sôi nổi đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Những ngày này, đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

1

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2024 – 2029

Để đại hội đại biểu MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn diễn ra thành công, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu, phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết, đảm bảo đại hội đại biểu MTTQ cấp xã đạt tiến độ đề ra, tiến tới tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Làm tốt công tác chuẩn bị

Ông Dương Văn Vịnh, Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/7/2023 về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cùng với đó, Ban Thường trực ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp, trong đó có kế hoạch về việc tổ chức đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Quá trình triển khai, MTTQ tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện tại cơ sở; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ vướng mắc để chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra.

t

Các đại biểu xem phóng sự tại Đại hội đại biểu MTTQ phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ cấp trên, MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ các cấp, trong đó chuẩn bị tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chung cho các cơ sở còn lại. Đồng thời, MTTQ các xã, phường, thị trấn đã chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội theo đúng quy định.

Các cơ sở cũng chuẩn bị tốt dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tại đại hội, tập trung nêu bật những thành quả đạt được, các mặt tồn tại, hạn chế, đánh giá khách quan về hoạt động của MTTQ xã và ban thường trực ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua. Một số đơn vị đã thể hiện đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua xây dựng phóng sự phát tại đại hội. Dự thảo chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị từng địa phương. Thêm vào đó, nghị quyết đại hội được chuẩn bị chu đáo, nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu, cũng như chương trình hành động của MTTQ cấp xã trong nhiệm kỳ 2024 - 2029…

Việc giới thiệu nhân sự ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ mới được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm tỷ lệ người ngoài Đảng và tỷ lệ người tái cử tham gia ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã theo quy định.

Ông Nông Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cho biết: Đại hội MTTQ xã đã được tổ chức thành công trong tháng 3/2024. Trước đó, công tác chuẩn bị đại hội có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND xã và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở. Đáng chú ý, công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, đúng quy trình, quy định hiện hành, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ thành phần theo quy định; quá trình hiệp thương Ủy viên Ủy ban MTTQ xã và thực hiện các nội dung khác tại đại hội đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, góp phần vào thành công của đại hội.

Cũng như MTTQ xã Xuất Lễ, MTTQ các cơ sở khác trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Từ đó chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng này.

c

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đảm bảo nội dung, tiến độ

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội MTTQ cấp cơ sở đã và đang diễn ra sôi nổi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024. Sau đại hội điểm (diễn ra rừ đầu tháng 1/2024 đến đầu tháng 2/2024), MTTQ các xã, phường, thị trấn còn lại ở các huyện, thành phố đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội ở đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tính đến giữa tháng 4/2024, toàn tỉnh đã có 145/200 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029, chiếm 72,5%. Trong đó, có 4 huyện, thành phố đã hoàn thành đại hội MTTQ cấp cơ sở trước thời hạn quy định gồm: Bình Gia, Hữu Lũng, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn; một số đơn vị như Cao Lộc, Chi Lăng cũng đã đạt từ 86% đến 90% số cơ sở tổ chức đại hội MTTQ.

Ông Vi Công Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng cho biết: Từ đại hội điểm của MTTQ xã Quan Sơn tổ chức ngày 30/1/2024 đến nay, huyện đã hoàn thành đại hội MTTQ cấp cơ sở tại 18/20 đơn vị. Theo kế hoạch, 2 đơn vị còn lại là thị trấn Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ tổ chức đại hội vào ngày 17/4/2024. Đại hội tại các cơ sở được tổ chức trang trọng, đúng quy định, đảm bảo tiến độ về mặt thời gian. Đại hội đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết; khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành động, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện, đề án nhân sự, chương trình, kịch bản điều hành; quá trình điều hành đại hội của đoàn chủ tịch đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Đại hội có chủ đề chung là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”; chương trình, kịch bản hợp lý, đảm bảo về thời gian, có đan xen chương trình văn nghệ chào mừng; các pano, biểu mẫu phục vụ đại hội được bố trí khoa học, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Đại hội đã thảo luận đóng góp khoảng 600 ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ cấp xã và cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Nhân sự được giới thiệu hiệp thương tại đại hội là người tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp trong xã hội, có uy tín, năng lực, trách nhiệm cao, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, số lượng ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã được hiệp thương tại đại hội là từ 30 đến 40 người; ban thường trực 3 người gồm: chủ tịch; phó chủ tịch và ủy viên thường trực, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu thành phần, tính đại diện theo quy định. Điểm mới của đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ này là nhân sự khóa mới chú trọng thành phần cá nhân tiêu biểu, tính đại diện, đảm bảo tỷ lệ người ngoài Đảng từ 25 - 30%, tỷ lệ nữ đạt trên 25%. Thêm vào đó, công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan được các địa phương chú trọng, việc trưng bày gian hàng các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP cũng là điểm mới trong đại hội nhiệm kỳ này.

Mặt khác, phong trào thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ cũng được các cơ sở tích cực triển khai, tạo không khí phấn khởi từ mỗi địa bàn dân cư hướng về đại hội. Theo tìm hiểu, để chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ cấp cơ sở trong tỉnh đã đăng ký thực hiện trên 200 công trình, phần việc cụ thể, tập trung vào công trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, xây cổng chào khu dân cư, hố rác tập trung, sân thể thao… Đến nay, có khoảng 130 công trình, phần việc đã hoàn thành; các công trình, phần việc còn lại đã được khởi công và đang trong quá trình thực hiện. 

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tin rằng đại hội đại biểu MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Qua đó hướng tới tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện (theo kế hoạch hoàn thành trong tháng 6/2024) và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo kế hoạch tổ chức trong tháng 8/2024).

Nguồn: baolangson.vn

About