Skip to main content
Trích yếu Thông báo số 4684-TB/VPTU, ngày 12/3/2024 thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
4684-TB/VPTU
Ngày ban hành
12-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About