Skip to main content

Sức Xuân mới!

Năm 2021 Tân Sửu - một năm ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Đảng, trang sử đất nước. Đại dịch COVID-19 với đợt bùng phát lần thứ tư, gây thiệt hại, mất mát trầm trọng về sức khỏe, sinh mạng người dân và thành quả phát triển của nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam.


 

Trong gian khó, nghịch cảnh, Đảng đã lãnh đạo tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo tiền đề, nền tảng đưa đất nước vào lộ trình phát triển mới với tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã đồng tâm, hiệp lực kiềm chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại, "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trên các lĩnh vực đều được nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất, tiếp tục khởi sắc; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được quan tâm, chăm lo.

Vượt qua sóng cả, càng thấy rõ niềm tin sắt son của nhân dân vào bản lĩnh, trí tuệ người cầm lái con thuyền cách mạng và đất nước - Đảng ta! Càng thấy rõ truyền thống yêu nước, thương nòi của dân tộc Việt Nam ta. Càng thấy rõ, công tác dân vận thắng lợi khi ý Đảng lòng dân là một.

Ngọn đuốc sáng được chuyển giao cho Xuân mới Nhâm Dần 2022 tiếp tục lộ trình với thành quả, kinh nghiệm và niềm tin chiến thắng!

Trong bối cảnh mới, Đảng đề cao giữ gìn "đoàn kết và thanh khiết" - một chuẩn mực giá trị của đảng chân chính cách mạng, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó cũng chính là sức mạnh và uy tín của Đảng, có sức hiệu triệu, phát huy sức mạnh to lớn, vô địch của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, với khát vọng quốc gia cường thịnh, nhân dân giàu có, hạnh phúc.

Xuân Nhâm Dần, 92 mùa Xuân của Đảng luôn hòa cùng Xuân của đất trời, Xuân của lòng người trên đường đi tới!

(Nguồn: danvan.vn)

About