Skip to main content

Dân vận khéo trong việc làm đường giao thông nông thôn tại xã Chí Minh

Trong những năm gần đây, phát triển giao thông nông thôn đã trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, mang tính xã hội hóa cao, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn. Có được kết quả đó là nhờ các địa phương đã có nhiều cơ chế, chính sách hợp lòng dân trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng, đồng thời, hệ thống chính trị ở cơ sở đã làm tốt công tác “Dân vận khéo”.

So các địa phương khác, xã Chí Minh còn nhiều khó khăn, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển. Thu nhập của người dân thấp hơn so mặt bằng chung. Chính vì vậy, để huy động các nguồn lực từ cộng đồng để phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, điều quan trọng nhất là phải tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm trong công tác này. Từ đó, tạo thành phong trào rộng khắp, đạt kết quả đáng phấn khởi.        

Trong tháng 4 năm 2023, các lực lượng, ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Chí Minh đã kết hợp tham gia đổ bê tông, phun nhựa đường giao thông tại thôn Nà Quân và thôn Bản Ca với tổng tuyến đường dài 4,5km, rộng 3,5 m, có 78 hộ dân hiến đất trên 50.000 m2.

Người dân tham gia thi công đường giao thông tại thôn Bản Ca, xã Chí Minh

Người dân tham gia thi công đường giao thông tại thôn Bản Ca, xã Chí Minh

 

     Con đường liên xã đang thi công đổ bê tông

     Con đường liên xã đang thi công đổ bê tông

Đường giao thông qua thôn Nà Quân sau khi phun nhựa đường, có thể đưa vào sử dụng

Đường giao thông qua thôn Nà Quân sau khi phun nhựa đường, có thể đưa vào sử dụng

Tại thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà của xã Chí Minh, có 10 hộ dân đã hiến đất và hoa màu với tổng diện tích là 1.589,4 m2, để san ủi làm đường nội đồng. Tiêu biểu phải kể đến hộ gia đình anh Vương Văn Báo, hiến 302m2; anh Hoàng Văn Sáy hiến 216m2; anh Nguyễn Văn Toán hiến 84,3m2 đất. Với sự ủng hộ của các lực lượng, tổ chức và Nhân dân, hiện nay đã tiến hành san ủi mặt bằng đường nội đồng xong chiều dài 529,8m rộng 3m.

Đường nội đồng, liên thôn đang thi công

Đường nội đồng, liên thôn đang thi công

Điều đáng ghi nhận là nhiều gia đình hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp nhưng vẫn sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung của cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi một người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những con đường mới được mở ra, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần đưa xã Chí Minh, huyện Tràng Định đạt chuẩn Nông thôn mới trong thời giam sớm nhất.

Hoàng Thị Mến, Ban Dân vận Huyện ủy Tràng Định

About