Skip to main content

Giải phóng mặt bằng đường Cao Lộc – Ba Sơn: Dân vận khéo tạo đồng thuận cao

Trong năm 2023, huyện Cao Lộc đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình đường Cao Lộc – Ba Sơn (đường huyện 28). Tính đến giữa tháng 8/2023, huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 23,37/24,4 km, tương đương 95,6% tổng chiều dài tuyến. Kết quả này có sự đóng góp to lớn từ công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền cấp huyện, cấp xã và chủ đầu tư.

bs

Nhà thầu thi công nền đường công trình cải tạo nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn đoạn qua xã Hải Yến

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn kết nối với Cửa khẩu Co Sâu, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc có tổng chiều dài 25,5 km đi qua 4 xã: Hợp Thành; Hoà Cư, Hải Yến và Cao Lâu (trong đó thực hiện GPMB 24,4 km). Công trình được triển khai từ đầu năm 2022 và dự kiến hoàn thành năm 2024, với diện tích sử dụng đất thực hiện dự án là 53,77 ha (trong đó, diện tích cần thu hồi là 24,27 ha của 849 hộ và diện tích đường cũ là 29,5 ha).

Ông Nông Đức Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc (được giao điều hành công tác bồi thường GPMB) dự án cho biết: Yêu cầu tiến độ của dự án là rất cấp thiết trong khi công tác GPMB là rất phức tạp. Để đảm bảo mặt bằng thi công dự án, trung tâm đã tham mưu Ban Chỉ đạo công tác GPMB các dự án huyện thành lập tổ công tác chuyên trách với 10 cán bộ và thành lập 4 tổ công tác tuyên truyền, vận động gồm cán bộ của trung tâm và lãnh đạo, cán bộ các xã để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

Phương châm tuyên truyền, vận động xuyên suốt được Ban Chỉ đạo công tác GPMB các dự án huyện chỉ đạo đến các tổ công tác là phải cung cấp đầy đủ thông tin về dự án cho từng hộ bị ảnh hưởng biết, phải lắng nghe dân nói, nói sao cho dân hiểu, làm cho dân tin và phải bảo đảm quyền lợi chính đáng cho từng hộ dân. Không những vậy, trong quá trình tuyên truyền, vận động, các tổ công tác phải nắm bắt rõ tình hình từng hộ bị ảnh hưởng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến băn khoăn của người bị ảnh hưởng phản ánh. Trên cơ sở đó, huyện và xã trả lời, giải đáp kịp thời các thắc mắc của từng hộ bị ảnh hưởng, không để tình trạng chậm trả lời các ý kiến thắc mắc của Nhân dân.

Theo đó từ đầu năm 2023 đến giữa tháng 8/2023, các tổ công tác đã thực hiện tuyên truyền, đối thoại được 50 cuộc, thu hút 1.009 lượt hộ tham gia và tiếp nhận, giải đáp 138/138 ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người bị ảnh hưởng liên quan đến công tác thu hồi đất thực hiện dự án.

Ông La Văn Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Cư cho biết: Ngay từ khi có chủ trương làm đường, xã đã thông tin sâu rộng đến các thôn có tuyến đường đi qua để dân biết và khi chủ đầu tư, UBND huyện công bố kế hoạch thực hiện công tác GPMB thì xã tiếp tục cung cấp đầy đủ các văn bản về dự án cho từng hộ dân bị ảnh hưởng nắm bắt. Cùng đó, trong quá trình thực hiện GPMB, các hộ dân có thắc mắc, kiến nghị thì trực tiếp gửi thông tin đến lãnh đạo xã và xã có trách nhiệm tổng hợp, giải đáp kịp thời cho dân biết theo thẩm quyền.

Chính từ việc mọi thông tin được chuyển tải đến người dân đầy đủ và kịp thời, các cơ chế, chính sách bồi thường được công khai minh bạch, các thắc mắc của người dân được tiếp thu giải quyết theo quy định đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, các hộ dân đã chấp hành việc nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đạt kết quả cao.

Ông Hoàng Văn Trung, thôn Bản Luận, xã Hòa Cư cho biết: Khi UBND huyện, chủ đầu tư và UBND xã tổ chức họp thôn để thông tin cụ thể về kế hoạch triển khai công trình và cung cấp các văn bản của tỉnh, của chủ đầu tư về dự án chúng tôi đã tìm hiểu và ủng hộ nhà nước làm đường. Bởi có đường tốt không chỉ giúp cho việc giao thương thuận lợi mà chính những người dân cũng được hưởng lợi trực tiếp từ công trình, do đó gia đình tôi và rất nhiều hộ khác của thôn Bản Luận đều đồng tình bàn giao mặt bằng để nhà nước xây dựng công trình.

Theo thống kê, đến giữa tháng 8/2023, tại xã Hoà Cư đã có 190/195 hộ nhận tiền tạm ứng bàn bàn giao mặt bằng với diện tích 3,77/3,88 ha; xã Hải Yến có 306/318 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích 8,32/10.05 ha; xã Cao Lâu có 280/299 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích 9,13/9,9 ha, riêng xã Hợp Thành có 37 hộ với diện tích gần 4.500 m2 hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lập phương án bồi thường. Tổng diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư tính theo diện tích được 21,2/24,27 ha, đạt 87,4% kế hoạch, tính theo chiều dài ki lô mét trên toàn tuyến, huyện đã bàn giao được 23,37/24,4 km, tương đương 95,6%.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Quá trình thực hiện GPMB dự án đường Cao Lộc – Ba Sơn, huyện đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng được bảo đảm và người dân ủng hộ nhà nước là thành công trong công tác tuyên truyền, vận động GPMB dự án từ đầu năm 2023 đến nay.

Với phương pháp tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong công tác GPMB, tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Cải tạo nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn đã đạt được kết quả tích cực. Qua đó góp phần quan trọng để chủ đầu tư đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác, phát huy hiệu quản.

Nguồn: baolangson.vn

About