Skip to main content

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Kinh nghiệm ở Hữu Lũng

Với cách làm quyết liệt, bài bản trong triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm, trong 11 tháng của năm 2023, khối lượng diện tích mặt bằng huyện Hữu Lũng bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án vượt gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Qua đó, góp phần quan trọng khơi thông việc tổ chức thi công các dự án trọng điểm đang triển khai đầu tư trên địa bàn.

7

Nhà thầu thi công công trình nút giao cao tốc vào Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị             

Trong năm 2023, huyện Hữu Lũng triển khai GPMB 3 dự án trọng điểm với tổng diện tích thu hồi khoảng 275 ha. Trong đó, có 2 dự án chuyển tiếp gồm: Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng với diện tích thu hồi 52,3 ha; Dự án Khu tái định cư và dân cư xã Hồ Sơn, xã Hoà Thắng với diện tích 22,24 ha; và 1 dự án triển khai mới là Dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn giai đoạn 1 diện tích 200 ha.

Ông Bùi Công Thăng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết: Cả năm 2022, huyện chỉ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được khoảng 12/74,54 ha của Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng và Dự án Khu tái định cư và dân cư xã Hồ Sơn, xã Hoà Thắng tương đương khoảng 16% diện tích cần giải phóng. Bước sang năm 2023, huyện đã tập trung đổi mới phương pháp triển khai công tác GPMB một cách quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã cùng vào cuộc.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã có dự án đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng. Cùng đó, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã thực hiện tiếp xúc với các hộ bị ảnh hưởng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kết hợp giải thích rõ cho các hộ dân biết và hiểu cơ chế, chính sách của nhà nước về thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn cho biết: Năm 2023, trên địa bàn xã triển khai GPMB cùng lúc 3 dự án với hơn 100 hộ bị ảnh hưởng. Do đó, sau khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo GPMB huyện, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã và huy động cả hệ thống chính trị thực hiện công tác vận động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Để bảo đảm công tác phối hợp được thường xuyên liên tục và kịp thời, xã đã thành lập các tổ để trực tiếp cùng với các phòng, ban liên quan của huyện, chủ đầu tư bám hiện trường, thực hiện công tác GPMB.

Nhờ đó, công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt được kết quả tích cực, khối lượng bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án tăng mạnh so với năm 2022. Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 11/2023, huyện đã thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng và Dự án Khu tái định cư và dân cư xã Hồ Sơn, xã Hoà Thắng được 44,2 ha, (năm 2022, hai dự án này bàn giao được 12 ha). Luỹ kế đến hết tháng 11/2023, hai dự án trọng điểm nêu trên đã GPMB được 56,2/74,54 ha, tương đương 75% diện tích cần giải phóng. Trong đó, Dự án Khu tái định cư và dân cư xã Hồ Sơn, xã Hoà Thắng đến hết tháng 11/2023 đã GPMB được 19,1/22,24 ha, tương đương 86% diện tích theo kế hoạch; Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng đã giải phóng được 37,11/52,3 ha, tương đương 70,95% tổng diện tích dự án. Riêng đối với Dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tính đến nay, nhà đầu tư đã bàn giao sản phẩm trích đo để huyện thực hiện trình tự thu hồi đất đợt 1, giai đoạn 1 với diện tích 65,56 ha. Hiện UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 141 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức, 1 cộng đồng dân cư.

Đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn

Công tác GPMB luôn là việc khó và thường xuyên phát sinh khó khăn, vướng mắc đối với cấp uỷ, chính quyền vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng chia sẻ kinh nghiệm: Công tác GPMB luôn được huyện xác định là nhiệm vụ “trọng điểm của trọng điểm”. Chính vì thế, muốn công tác GPMB được thông suốt thì khi giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện phải rõ người, rõ việc, đúng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cơ quan đơn vị. Khi triển khai GPMB dự án thì các cơ quan tham mưu phải chính xác về hồ sơ theo trình tự, từ chủ trương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, phân loại cụ thể từng loại đất, quy chủ, ban hành thông báo thu hồi… Chỉ khi hồ sơ thủ tục đúng quy định thì công tác GPMB mới thuận lợi. Đây là những bài học kinh nghiệm được huyện Hữu Lũng đúc rút từ thực tiễn triển khai GPMB các dự án trọng điểm trong những năm gần đây.

Cũng theo ông Khánh, trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, đơn vị trực tiếp triển khai công tác GPMB là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phải báo cáo kịp thời đến Ban Chỉ đạo huyện và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tham mưu về phương án giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND huyện xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo về phương án giải quyết.

Một nội dung khác cũng được huyện Hữu Lũng tích cực triển khai đó là đẩy nhanh thi công các khu tái định cư để tạo quỹ đất ở cho các hộ bị ảnh hưởng và tạo quỹ đất nghĩa trang tập trung để di dời các ngôi mộ trong phạm vi dự án. Theo đó, tại Dự án Khu tái định cư và dân cư xã Hồ Sơn, xã Hoà Thắng, huyện đã hoàn thành di dời xong 30 ngôi mộ ra khỏi khu vực dự án. Đồng thời, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang đẩy nhanh san ủi mặt bằng để tạo quỹ đất ban đầu khoảng 30 lô tái định cư.

Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị trong công tác GPMB, tiến độ GPMB các dự án trọng điểm năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện nhằm tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, sớm đưa huyện Hữu Lũng trở thành khu vực phát triển trọng điểm về kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn: baolangson.vn

About