Skip to main content

Đối thoại, lấy ý kiến về quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chiều 26/10, Sở Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức đối thoại lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tham dự có 70 đại biểu là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khối, thôn thuộc các phường: Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng và xã Mai Pha (thành phố Lạng Sơn).

5

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại cuộc đối thoại

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông tin về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự thảo Nghị quyết này có 8 điều, trong đó có các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chức danh, bố trí chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho thôn, tổ dân phố; nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện…

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại, lấy ý kiến đã nêu ý kiến đóng góp vào một số nội dung như: đề nghị bổ sung đối tượng hưởng là phó chủ tịch hội chữ thập đỏ phường, xã, chi hội trưởng người cao tuổi khối, thôn; nâng mức phụ cấp đối với phó trưởng khối, thôn; nâng mức hỗ trợ cho hoạt động của khối, thôn… Các ý kiến được lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp thu và tổng hợp, xem xét đưa các nội dung phù hợp vào quy định để có căn cứ hoàn thiện, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trong thời gian tới.

Nguồn: baolangson.vn

About