Skip to main content

Đối thoại chuyên đề giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình

Sáng ngày 14/11/2023, huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân, chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp góp phần tạo sinh kế phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Lộc Bình”. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có trên 230 đại biểu các cấp trong huyện.

1

Toàn cảnh đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được thông tin kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và được xem phóng sự về kết quả nổi bật trong sản xuất nông, lâm nghiệp nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua.

4

Đại biểu xã Mẫu Sơn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở tại buổi đối thoại đã có 27 ý kiến, kiến nghị của các  đại biểu. Trong đó, nội dung các ý kiến tập trung kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn đề như: đề nghị hỗ trợ nguồn vốn phát triển một số mô hình sản xuất; quy hoạch vùng trồng cây dược liệu; nghiên cứu phát triển giống chanh rừng và đào cổ Mẫu Sơn; hỗ trợ vốn để đầu tư máy móc chế biến nông sản; hỗ trợ phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường kết nối tiêu thụ đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, ổn định giá cho nhựa thông; hướng dẫn đăng ký thương hiệu khoai tây giống, hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; đầu tư xây dựng đường giao thông nhằm tạo thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ rừng cũng như phục vụ thu mua các sản phẩm nông sản; quan tâm, hỗ trợ để nhân dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế; hỗ trợ các giống lúa, cây trồng có năng suất cao đưa vào sản xuất... các ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

6

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình phát biểu tại Hội nghị

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình đề nghị sau hội nghị này các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên tuyền sâu rộng những chủ trương, nghị quyết, các đề án về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; tiếp tục trồng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng; tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi trên cơ sở triển khai thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm, phục hồi đàn gia súc; tiếp tục phát triển mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao; khai thác và nuôi trồng thủy sản ở vùng có điều kiện phù hợp; chú trọng nghiên cứu, phát triển công nghệ sơ chế, chế biến, bảo quản; đẩy mạnh công tác xây dựng mã số vùng trồng đối với các sản phẩm nông sản để có thể xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ; tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm; phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, hoạt động sản xuất gắn với cung ứng dịch vụ nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm, hỗ trợ tín dụng cho các thành viên hợp tác xã; hướng dẫn và hỗ trợ nông dân hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển kinh tế; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia liên kết theo chuỗi; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đồng bộ; đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật đồng bộ từ sản xuất gắn với chế biến, bảo quản, nhằm phát triển các sản phẩm nông sản, đặc sản, gia tăng giá trị bền vững cho địa phương. Đồng chí nhấn mạnh: Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế tập thể, phát triển kinh tế nông nghiệp đối với chủ trương, chính sách hỗ trợ thì điều kiện cần và đủ để quyết định thành công là sự chủ động của cấp cơ sở, việc nỗ lực triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh và người dân, chủ thể của sản xuất nông lâm nghiệp.

7

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương

Tại Hội nghị đối thoại lần này còn có gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc sản của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện. Việc trưng bày các sản phẩm nhằm tạo cơ hội để các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, nhất là các sản phẩm OCOP, đặc sản của địa phương, đồng thời tạo ra cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoàng Huân, Ban Dân vận Huyện ủy Lộc Bình

About