Skip to main content

Đảm bảo tốt an ninh trật tự ở xã Vân An: Chính quyền sát sao, Nhân dân chung sức

Vân An là xã vùng 3 của huyện Chi Lăng, hiện có 854 hộ, với 3.620 nhân khẩu cùng sinh sống tại 8 thôn, bản. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng của xã luôn sát sao trong chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy tính tự quản trong Nhân dân về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

5

Các thành viên ký kết thực hiện mô hình liên kết đảm bảo ANTT “Công an – Trường học – Khu dân cư” xã Vân An

Bà Đàng Thị Luyên, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Vân An cho biết: Hằng năm, xã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về đảm bảo ANTT. Chẳng hạn, ngày 31/1/2022, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 84-NQ/ĐU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình “Tổ tự quản về ANTT tại các thôn, bản”; ngày 28/2/2023, Ban Chỉ đạo 138 xã ban hành Chương trình số 02/CTr-BCĐ về công tác trọng tâm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023… Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật cho Nhân dân; thông tin về thủ đoạn của tội phạm để bà con nắm được và phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác; tăng cường tính tự quản trong Nhân dân về đảm bảo ANTT…

Từ năm 2022 đến nay, UBND xã, các đoàn thể, lực lượng chức năng của xã, các thôn, bản, trường học trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 54 cuộc với hơn 5.000 lượt người dân tham dự; vận động 100% hộ dân, giáo viên, học sinh trên địa bàn ký cam kết chấp hành. Cùng đó, đăng tải hơn 50 tin, bài trên fanpage của xã về các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống ma túy, quản lý đất đai, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Đặc biệt, thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng của xã và các thôn, bản đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân thực hiện đạt kết quả cao. Đây cũng là công tác quan trọng để quản lý công dân, phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Kết quả, đến tháng 6/2023, xã Vân An là một trong ba xã về đích sớm nhất của huyện Chi Lăng về hoàn thiện thu nhận hồ sơ, thủ tục cấp căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn và chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho bà con Nhân dân.

Đồng thời, UBND xã Vân An còn chỉ đạo, hướng dẫn 8/8 thôn, bản trên địa bàn xây dựng hương ước, quy ước thôn, bản và thường xuyên điều chỉnh khi có nội dung cần thay đổi, phù hợp với thực tiễn, được UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Ông Vi Văn Là, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Trung, xã Vân An cho biết: Trong thôn hiện có 147 hộ với 680 nhân khẩu. Hằng năm, thôn đều họp bàn để thống nhất điều chỉnh nội dung hương ước đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, tổ chức cho 100% hộ ký cam kết chấp hành pháp luật. Đồng thời, thôn duy trì Tổ an ninh Nhân dân, Tổ hòa giải, các thành viên đều nhiệt tình trong mọi hoạt động. Nhờ vậy, tình hình ANTT trong thôn ngày càng ổn định. Từ đầu năm đến nay, thôn xảy ra 3 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, giảm 4 vụ so với năm 2022 (đều được hòa giải dứt điểm tại thôn) và không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Về xây dựng mô hình tự quản về ANTT, đến nay, xã Vân An đang duy trì 12 Tổ an ninh Nhân dân, Tổ tự quản về ANTT ở 100% thôn, bản, cơ quan, trường học và là xã tiêu biểu của huyện Chi Lăng trong việc thành lập các mô hình về đảm bảo ANTT đến 100% thôn, bản, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Cùng đó, trong tháng 8/2023, xã thành lập thêm 1 mô hình liên kết đảm bảo ANTT “Công an – Trường học – Khu dân cư”

Thượng úy Hoàng Văn Ba, Trưởng Công an xã cho biết: Thời gian qua, mô hình tự quản, tổ liên kết về ANTT được các thành viên và quần chúng Nhân phối hợp thực hiện hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật xảy ra. Thông qua các mô hình, từ đầu năm 2023 đến nay, các khu dân cư đã hoà giải thành công 6 vụ mâu thuẫn nhỏ; Nhân dân tự giác giao nộp cho Công an xã 2 khẩu súng tự chế; trên địa bàn không để xảy ra các sự việc phức tạp về ANTT…

Nhờ sự sát sao của chính quyền, lực lượng chức năng, sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, tình hình ANTT ở xã Vân An luôn ổn định, không có phạm pháp hình sự xảy ra; và là một trong số ít địa bàn không có tệ nạn ma túy ở huyện Chi Lăng; 100% thôn, bản và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đều duy trì đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Ghi nhận kết quả đã đạt được, tháng 8/2023, Nhân dân và cán bộ xã Vân An đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nguồn: baolangson.vn

About