Skip to main content

video

Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần thi cuối cùng (nguồn: langsontv.vn)
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần thứ tư (nguồn: langsontv.vn)
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần thứ ba (nguồn: langsontv.vn)
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần thứ hai (nguồn: langsontv.vn)
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần thứ nhất (nguồn: langsontv.vn)
Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về "Dân vận khéo" tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Họp Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet về "Dân vận khéo" (nguồn langsontv.vn)
Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023 (nguồn: langsontv.vn)
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (Nguồn: langsontv.vn)
Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận tại huyện Cao Lộc (nguồn: CLTV)
Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Đình Lập (nguồn: langsontv.vn)
Ban Dân vận Trung ương khảo sát công tác dân vận tại tỉnh Lạng Sơn (nguồn: langsontv.vn)
Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2023 (nguồn: langsontv.vn)
Đ/c Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, huyện Lộc Bình (nguồn: langsontv.vn)
Tặng quà người có uy tín tại huyện Đình Lập (nguồn: langsontv.vn)
Hội nghị tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023 (nguồn: langsontv.vn)
Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn (nguồn: langsontv.vn)
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2023 (nguồn: langsontv.vn)
Đ/c Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà thiếu nhi tại Trường Mầm non xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Nguồn: langsontv.vn)

About