Skip to main content

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Chiều ngày 10/11, tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ.

1

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Phương

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định số 1451-QĐ/TU ngày 9/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kể từ ngày 10/11/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

2

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Phương

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị: trong cương vị mới, đồng chí Nguyễn Khắc Phương tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

3

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Phương hứa sẽ tận tâm, tận lực, cố gắng hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi, kế thừa truyền thống và tiếp thu kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng tập thể Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Trưởng Ban và tập thể Ban Dân vận Tỉnh uỷ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4

Đồng chí Nguyễn Khắc Phương phát biểu tại Hội nghị

 

Vũ Thuỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

About