Skip to main content

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới: Những kết quả tích cực ban đầu

Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính là một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chủ động triển khai nội dung này và đạt được những kết quả tích cực bước đầu.

7


Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” UBND xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn

Tháng 10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1755/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 9 TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 30/6/2024. Trong đó, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận “một cửa” cấp huyện có 7 TTHC thuộc các lĩnh vực: hệ thống văn bằng, chứng chỉ; thú y; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; xúc tiến thương mại; quản lý bán hàng đa cấp. Tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã có 2 TTHC thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng và văn hóa cơ sở. Việc làm này nhằm đổi mới quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời, đa dạng hoá các hình thức, địa điểm nộp hồ sơ thực hiện TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhưng không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết TTHC.

Ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật tài khoản, quy trình điện tử và hướng dẫn công chức bộ phận “một cửa” thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh đối với các TTHC thực hiện thí điểm. Đồng thời, chúng tôi cũng bố trí cán bộ trực tại sảnh để hỗ trợ người dân khi đến thực hiện các TTHC nói chung và TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính nói riêng.

Tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã trong tỉnh cũng có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ các TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đơn cử tại huyện Cao Lộc, để việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đạt hiệu quả, ngay sau khi quyết định của tỉnh ban hành, UBND huyện đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt triển khai đầy đủ các nội dung của quyết định.

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính là việc cá nhân, tổ chức có thể được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả hoặc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi cư trú, đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.

Ông Vũ Hòa Bình, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Cao Lộc cho biết: Chúng tôi đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được những tiện ích về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đồng thời, chỉ đạo công chức tại bộ phận “một cửa” các cấp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Sau gần 1 tháng triển khai, đến nay, huyện Cao Lộc đã tiếp nhận và giải quyết được hơn 20 hồ sơ TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Mặc dù chưa có số liệu đầy đủ về số lượt hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả nhưng theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ khi triển khai thí điểm việc tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính, bộ phận “một cửa” các cấp đã phát sinh hồ sơ và đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân. Đơn cử, tại Bộ phận “một cửa” UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, người dân không cần đến bộ phận “một cửa” huyện để nộp hồ sơ đối với TTHC cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng mà có thể thực hiện ngay tại bộ phận “một cửa” của xã, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đi lại. Ông Vi Văn Su, thôn Đoàn Kết, xã Khánh Khê cho biết: Trước đây, để thực hiện thủ tục về quy hoạch xây dựng thì phải đến bộ phận “một cửa” huyện, quãng đường di chuyển xa, mất thời gian. Tuy nhiên hiện nay, người dân có thể thực hiện thủ tục ngay tại UBND xã nên tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại.

Như vậy, việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đã đem lại những tín hiệu tích cực ban đầu. Với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành liên quan, tin tưởng rằng, thời gian tới, việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính sẽ ngày càng nhanh gọn, đáp ứng yêu cầu, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

Nguồn: baolangson.vn

About