Skip to main content

Thực hiện tốt quy định số 11: Tạo đồng thuận, thúc đẩy phát triển

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11), các cấp ủy trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời xử lý, giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài. Qua đó, góp phần giữ gìn ổn định trật tự xã hội, tạo đồng thuận cao, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và chính quyền.

x

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11, quý I/2024

Theo Quy định số 11, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, KNTC của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, KNTC của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, KNTC theo quy định.

Triển khai bài bản

Để cụ thể hóa Quy định số 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1993 về ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân; Công văn số 610 ngày 8/3/2022 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06 ngày 29/7/2022 về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, KNTC trên địa bàn tỉnh.

Ông Chu Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Để triển khai Quy định số 11, ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Hằng tháng, ban tổng hợp, báo cáo tình hình công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chỉ đạo xem xét, đôn đốc, xử lý các vụ việc. Đồng thời, chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc thực hiện thông báo công khai lịch tiếp dân; tiếp nhận đăng ký của công dân đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tiếp; tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các vụ việc, phối hợp rà soát, tham mưu, đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Thực hiện Quy định số 11 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy cấp xã trên địa bàn đã triển khai bài bản, chặt chẽ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Đồng chí Lê Trí Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc cho biết: Công tác tiếp công dân được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm thực hiện, duy trì nghiêm túc theo quy định. Cùng đó cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng toàn huyện đã chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, nhất là tại địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư, đang triển khai dự án trọng điểm; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC kiến nghị của người dân; kịp thời giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp; quan tâm thực hiện chế độ chính sách và nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân. Qua đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

Theo thống kê, từ năm 2023 đến nay, thực hiện Quy định số 11, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 19 lượt công dân. Bí thư các huyện, thành ủy đã tiếp 65 lượt công dân; bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn tiếp được 360 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung các kỳ tiếp dân chủ yếu ghi nhận kiến nghị, phản ánh của người dân về đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư...

Về công tác giải quyết đơn thư, KNTC, trong năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét giải quyết 383 đơn/415 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 92,3%); Ban Nội chính Tỉnh ủy xử lý 738/738 đơn các loại (đạt 100%). Cùng đó, các cơ quan hành chính của tỉnh giải quyết được 3.247/3.587 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (đạt 90,5%). Trong quý I/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy xử lý 75/76 đơn, đạt 98,68%; tổng số đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính của tỉnh là hơn 1.300 đơn; trong đó, thủ trưởng các đơn vị đã chỉ đạo giải quyết 591/1.007 đơn thuộc thẩm quyền.

Không chỉ tiếp dân định kỳ, cấp ủy, chính quyền còn quan tâm công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, phát huy được hiệu quả trong việc ghi nhận, giải đáp kiến nghị chính đáng của dân. Trung bình mỗi năm, cấp huyện, xã đảm bảo tổ chức đối thoại đạt và vượt so với kế hoạch (cấp huyện và cấp xã tổ chức đối thoại ít nhất 1 cuộc/năm). Riêng từ năm 2023 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 3 cuộc đối thoại (2 cuộc đối thoại với thanh niên và 1 cuộc đối thoại với đại biểu cán bộ, hội viên nông dân); người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã tổ chức trên 200 cuộc đối thoại với Nhân dân. Tại mỗi cuộc đối thoại, cấp ủy chính quyền các cấp đã giải quyết trực tiếp trên 80% số ý kiến của người dân. Qua đó, kịp thời giải đáp nhiều vấn đề vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.

Tạo đồng thuận trong Nhân dân

Hữu Lũng là địa bàn đang triển khai nhiều dự án, công trình, trong đó có những công trình trọng điểm của tỉnh. Năm 2024, huyện thực hiện giải phóng mặt bằng 11 dự án trong đó có 4 dự án trọng điểm của tỉnh. Để kịp thời ghi nhận, giải đáp những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng cho người dân, người đứng đầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, trong đó riêng Bí thư Huyện ủy tiếp 3 lượt công dân đến để phản ánh, đề xuất, kiến nghị về 2 vụ việc và đã chỉ đạo kịp thời xử lý, giải quyết 2/2 đơn khiếu nại, tố cáo cho người dân. Cùng với tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư và đối thoại và cũng được các cấp ủy trên địa bàn quan tâm thực hiện. Riêng trong quý I/2023, huyện đã tổ chức được 2 cuộc đối thoại với người dân. Qua đó, vừa kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đến người dân, vừa lắng nghe tâm tư, giải quyết nguyện vọng chính đáng, từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân, đảm bảo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Ông Chu Văn Cắm, thôn Trại Nhạn, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng chia sẻ: Qua các cuộc tiếp công dân, đối thoại của các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã, gia đình chúng tôi hiểu và hoàn toàn nhất trí ủng hộ chủ trương xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn. Gia đình tôi đã đồng ý bàn giao hơn 7.400 m2 đất để phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp.

Không riêng huyện Hữu Lũng mà tại các huyện, thành phố, từ việc thực hiện tốt Quy định số 11, người dân hiểu chủ trương, chính sách, đồng lòng chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đơn cử năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực với 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu, kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7%, trong đó: nông lâm nghiệp tăng 6,55%, công nghiệp – xây dựng tăng 8,18%, dịch vụ tăng 6,77%; GRDP bình quân đầu người đạt 59,8 triệu đồng. Từ năm 2023 đến nay, người dân đã hiến trên 260 nghìn m2 đất, đóng góp ngày công và hiện vật trị giá trên 39 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; các cấp, ngành, cơ quan đơn vị phối hợp với đồn biên phòng xây dựng được trên 120 đường kiểm tra cột mốc với hơn 17.000 ngày công lao động của bộ đội, các lực lượng và người dân tham gia, tổng kinh phí cả tiền mặt, vật liệu xây dựng và ngày công lao động trị giá trên 15 tỷ đồng...

Qua việc thực hiện Quy định số 11 đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đối thoại với người dân. Nhờ đó, qua từng năm, công tác này ngày càng có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh trật tự, ổn định xã hội, tạo đồng thuận trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 11, tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu được quyền và chấp hành nghiêm các quy định trong việc tiếp công dân, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Nguồn: baolangson.vn

About