Skip to main content

Sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói người dân

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các đồng chí ủy viên cấp ủy sâu sát cơ sở, gần dân sát dân, lắng nghe và cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

5

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với xã Bính Xá, huyện Đình Lập

Những năm qua,  thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã phân công cấp ủy viên theo dõi địa bàn, dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, BTV Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc phân công cấp ủy viên các cấp phụ trách địa bàn, như: chưa có quy định chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, thông tin, báo cáo của cán bộ được phân công phụ trách; công tác phụ trách địa bàn tại nhiều nơi còn hình thức, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, nhất là  thôn, tổ dân phố…

Từ thực tế trên, BTV Tỉnh ủy đưa ra những giải pháp để khắc phục hạn chế, rõ nhất là ban hành Nghị quyết số 77 ngày 22/5/2022  về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình; thành lập các tổ công tác để theo dõi, phụ trách cơ sở; tăng cường đối thoại trực tiếp…

Hướng về cơ sở

Ngày 13/6/2022, BTV Huyện ủy Hữu Lũng ban hành Kế hoạch số 107 về tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 77, theo đó, 100% đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện. Đồng thời, BTV Huyện ủy ban hành các quyết định phân công Ủy viên BTV, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý phụ trách theo dõi, hỗ trợ thôn, tổ dân phố; phân công cán bộ định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách.

Cụ thể, BTV Huyện ủy đã phân công 79 đồng chí (8 uỷ viên BTV Huyện uỷ, 27 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 44 cán bộ, lãnh đạo, quản lý) theo dõi, phụ trách 24 xã, thị trấn và 203 thôn, tổ dân phố. Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy đã đến làm việc trực tiếp tại các xã và thôn phụ trách được 105 buổi; các đồng chí Huyện ủy viên và lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện đã xuống xã, thôn được 342 buổi. Đối với đảng ủy các xã, thị trấn, 24/24 xã, thị trấn đã ban hành quyết định phân công với 448 cán bộ, đảng viên phụ trách và đã xuống làm việc, nắm tình hình tại thôn, hộ gia đình được hơn 6.200 buổi…

Cùng với Hữu Lũng, đến nay các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đều xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo quản lý theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình. Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 77, công tác phụ trách địa bàn đã từng bước đi vào thực chất, cơ bản đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra. Việc phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý phụ trách, theo dõi, hỗ trợ thôn, tổ dân phố, hộ gia đình đã có sự đổi mới, theo hướng rõ việc, cụ thể; nhiều cán bộ được phân công phụ trách địa bàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, định hướng vấn đề trọng tâm để đảng uỷ các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố tổ chức thực hiện; kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nảy sinh, không để trở thành những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.

Cùng đó, việc phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ (theo Quy định số 1764 ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy) cũng được thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, toàn tỉnh có 53 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; 502 Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; 3.059 Ủy viên BCH Đảng bộ cấp xã. Thực hiện Quy định 1764, đội ngũ cấp ủy tỉnh đều đảm bảo dự 1 lần trở lên/năm, cấp huyện dự 2 lần trở lên/năm, cấp cơ sở dự 4 lần trở lên/năm. Việc cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt tại cơ sở đã kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, giúp các chi bộ có thêm những ý kiến, định hướng để gỡ khó cho các công việc đang được triển khai, tạo sự gắn kết hơn với cơ sở.

Bà Vi Thị Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Xa, huyện Đình Lập cho biết: Trung bình mỗi năm, tôi tham dự sinh hoạt với các chi bộ từ 5 – 7 buổi. Tại các buổi sinh hoạt, tôi chú trọng tuyên truyền đến đảng viên, người dân các vấn đề họ quan tâm như: việc thực hiện các chế độ, chính sách; công tác giải phóng mặt bằng; việc thi công các công trình, dự án trên địa bàn; triển khai vốn chính sách đến người dân… Qua đó, giúp đảng viên, người dân luôn có thông tin chính thống, định hướng rõ ràng đối với các vấn đề liên quan đến thực tế đời sống.

Cùng đó, các huyện ủy, thành ủy quan tâm đến việc thành lập các tổ công tác phụ trách các xã, thị trấn. Đơn cử như tại huyện Bắc Sơn, năm 2022 huyện ủy thành lập 6 tổ công tác, năm 2023 thành lập 2 tổ, các tổ do đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách địa bàn trực tiếp làm tổ trưởng. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, các tổ công tác đã tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với BCH Đảng bộ các xã, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng các thôn… để định hướng nội dung công tác, việc thực hiện nhiệm vụ trong năm cũng như tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. Hay như Huyện ủy Lộc Bình thành lập 5 tổ công tác để phụ trách dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc huyện ủy nhằm giúp nâng cao chất lượng sinh chi bộ…

Nắm chắc tình hình

Xác định rõ quan điểm, sâu sát cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bất cập nảy sinh….. các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã trực tiếp đến làm việc tại các xã, thực tế tại các thôn, bản, kiểm tra các công trình trọng điểm tại các địa phương….

Cuối tháng 5/2023, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị… Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn xã Hồ Sơn để tìm hiểu rõ hơn việc thực hiện quy định tiếp công dân; hoạt động của lực lượng công an; các thiết chế văn hoá; tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn xã…

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng cho biết: Năm 2023, trên địa bàn xã triển khai giải phóng mặt bằng 3 dự án với hơn 100 hộ bị ảnh hưởng. Quá trình tuyên truyền, vận động gặp một số vướng mắc do người dân chưa hiểu rõ chủ trương, kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ cán bộ còn hạn chế. Sau buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh, được sự định hướng của các đồng chí trong đoàn, xã đã họp để triển khai các phương hướng, nhiệm vụ, đến nay công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã cơ bản đảm tiến độ đề ra.

Với những chủ trương, giải pháp của các cấp ủy trong việc sâu sát cơ sở đã góp phần kịp thời nắm tình hình thực tế, chủ động định hướng, tham mưu cấp trên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh…

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Nhằm tạo điều kiện cho các cấp ủy viên phát huy, khẳng định năng lực công tác, cùng với việc nắm bắt cụ thể tình hình thực tế liên quan đến kinh tế – xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng…, BTV Huyện ủy yêu cầu đội ngũ cấp ủy viên các cấp phải gắn trách nhiệm của mình trong giải quyết việc khó, hỗ trợ, định hướng chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Như tại thôn Liên Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Chi bộ cần thực hiện là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Làng Tiếu. Ông Đặng Văn Hảo, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Liên Sơn, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn cho biết: Trong các buổi sinh hoạt của chi bộ đều có sự tham gia của đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách. Với sự định hướng của đồng chí đảng ủy viên, chi bộ đã lãnh đạo, vận động người dân đóng góp hơn 60 triệu đồng cùng ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí… nhờ vậy đến nay, xóm Làng Tiếu đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Sâu sát cơ sở, các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cấp đã từng bước nắm bắt toàn diện các vấn đề ở xã, phường, thị trấn, thôn bản, khu dân cư được giao phụ trách. Trên cơ sở đó, các đồng chí được phân công đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp để hướng dẫn, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở,  khắc phục những mặt hạn chế;… Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về hiệu quả công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn xã, thôn, gia đình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nguồn: baolangson.vn

About