Skip to main content

Kiểm tra xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” tại thành phố Lạng Sơn

Ngày 24/11/2023, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn có các đồng chí trưởng, phó phòng của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở tại thành phố Lạng Sơn và Đảng ủy phường Vĩnh Trại. Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Công Cường, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Hoàng Văn Chuyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Vĩnh Trại và các thành viên Ban Chỉ đạo Chính quyền thân thiện thành phố Lạng Sơn và Đảng ủy phường Vĩnh Trại.

5

Đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc Đoàn đã thực hiện kiểm tra các nội dung của Đề án xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Thành phố và các phường, xã; kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình chính quyền thân thiện; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; việc thực hiện chuyển đổi số; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo… Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố trong năm 2019 xây dựng thí điểm 02 mô hình tại phường Vĩnh Trại xã Hoàng Đồng, đến năm 2021 đã nhân rộng 8/8 đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố. Kết quả, từ năm 2019-2023 đã thực hiện tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, các kỳ sinh hoạt Đảng, các tổ chức đoàn thể được 722 cuộc với 46.804 lượt người nghe; qua hệ thống loa phát thanh cơ sở được 584 lượt; phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh đưa được 13 tin bài về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện mô hình tại cơ sở; các đơn vị đã tiến hành phát được 1.965 phiếu khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân về giải quyết các thủ tục hành chính và thái độ công chức đạt 99,4% trở lên, nhiều đơn vị đạt tỉ lệ hài lòng 100%; 8/8 phường, xã đã tổ chức được 43 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, với 358 ý kiến, kiến nghị; đã trả lời giải quyết 358 ý kiến, kiến nghị; tiếp công dân được 1.454 cuộc, với 1.695 ý kiến, kiến nghị; đã trả lời giải quyết 1.695 ý kiến, kiến nghị; tiếp nhận 815 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt 98,77%; tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn cho cặp 2.237 cặp Nam Nữ; việc chấm điểm được các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung tiêu chí, đạt xếp loại tốt.

6

Đồng chí Phạm Công Cường, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường trên địa bàn thành phố trong công tác xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thành phố và các phường, xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện mô hình chính quyền thân thiện; đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa Luật dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ; quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với người dân; nâng cao ý thức trách nhiêm của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả đúng thời gian theo quy định.

                                                                                                   

8

 

3

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa và trả kết quả Phường Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 

  Hương Quỳnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy

About