Skip to main content

Huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với đại diện Nhân dân thị trấn Nông Trường Thái Bình

Ngày 12/6/2024, huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân thị trấn Nông Trường Thái Bình về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề của đời sống, tình hình nhân dân và việc thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Đồng chí Phạm Hùng Trường - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách địa bàn thị trấn; đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện uỷ. Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận; người có uy tín và 30 hộ dân đại diện nhân dân thị trấn Nông Trường Thái Bình.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã nêu mục đích, ý nghĩa của Hội nghị; đề nghị các đại biểu tập trung phát biểu các ý kiến kiến nghị, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền; đồng thời đồng chí đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, thị trấn theo dõi, lắng nghe để trả lời ý kiến của Nhân dân.

1

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

 Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thông tin nhanh một số tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên địa bàn huyện và tình hình thực hiện các tiêu chí Đô thị văn minh của thị trấn Nông trường Thái Bình.

 Tại hội nghị có 31 ý kiến thuộc 7 lĩnh vực tập trung vào phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác duy tu, bảo trì công trình đường giao thông; hệ thống rãnh thoát nước, xây dựng vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp giữa các hộ dân và Công ty cổ phần Chè Thái Bình; việc đấu giá quyền sử dụng đất; việc giải ngân vốn vay theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, khu phố và một số ý kiến về thực hiện tiêu chí Đô thị văn minh trên địa bàn.

r

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện uỷ đã trao đổi làm rõ các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của đại biểu theo thẩm quyền. Các giải đáp, trao đổi đã làm rõ các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình.

 Kết thúc Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu tại hội nghị, nhất là các ý kiến mang tính chất xây dựng góp ý trong điều hành của cấp uỷ, chính quyền cơ sở đồng thời nhấn mạnh cấp uỷ, chính quyền huyện luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị, phản ánh của Nhân dân theo thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đồng thời đề xuất cấp trên quan tâm giải quyết các kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại địa bàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các phòng, ban, ngành của huyện và thị trấn Nông Trường Thái Bình tiếp tục nắm chắc tình hình Nhân dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để kịp thời giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Mã Thu Hồng, Ban Dân vận Huyện uỷ Đình Lập

About