Skip to main content

Cao Lộc: Khi cán bộ, công chức cấp xã tham gia chi ủy tại thôn, tổ dân phố

Ngày 2/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở  nhiệm kỳ 2022-2025. Trong Chỉ thị này, một nội dung nổi bật được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện đó là định hướng các chi bộ thôn, tổ dân phố giới thiệu 1 cán bộ, công chức cấp xã là đảng viên sinh hoạt tại đơn vị ứng cử tham gia ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Qua 2 năm thực hiện chủ trương này, cán bộ công chức cấp xã đã và đang phát huy vai trò, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi ủy, chi bộ ở khu dân cư.

6

Công chức thị trấn Cao Lộc là chi ủy viên Chi bộ Khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc phát biểu ý kiến tại cuộc họp chi ủy

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng tại một số địa bàn dân cư còn chưa rõ nét, chưa thực sự phát huy đầy đủ vai trò là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Cùng đó, một số cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu chi bộ còn hạn chế về trình độ, năng lực; một số đảng viên chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa gương mẫu, đi đầu trong công tác; công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn do đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ.

Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 2/3/2022 về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, định hướng mỗi chi bộ giới thiệu 1 đồng chí cán bộ, công chức cấp xã là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố ứng cử tham gia ban chấp hành chi bộ khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2025.  Các chi bộ đã rà soát, chuẩn bị nhân sự, phổ biến, tuyên truyền chủ trương này đến đông đảo cán bộ, đảng viên, tạo thống nhất trong thực hiện. Qua triển khai, toàn huyện Cao Lộc có 125/154 chi bộ thôn, tổ dân phố có cán bộ, công chức cấp xã tham gia cấp ủy chi bộ (đạt 81,16%).

Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc khẳng định: Việc cán bộ, công chức cấp xã là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố tham gia ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 là điểm nhấn mới về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ này. Các cán bộ, công chức xã (là đảng viên) được lựa chọn tham gia cấp ủy chi bộ  cơ bản đều là những đồng chí thành thạo công nghệ thông tin, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, nhiệt tình tham gia các công việc tại khu dân cư. Khi về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố, các đồng chí này đã trở thành “cầu nối” giữa đảng ủy cơ sở với chi bộ, đồng thời cùng tập thể chi ủy lãnh đạo, nâng cao năng lực hoạt động, sức chiến đấu của chi bộ.

Đơn cử như tại Chi bộ Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, ông Lâm Quách Nhu, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn đã được bầu làm chi ủy viên, từ đó đến nay, ông đã cùng tập thể chi ủy lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Năm 2022 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2023 đạt loại xuất sắc. Ông Nhu chia sẻ: Chi bộ hiện nay có 47 đảng viên. Khi tham gia cấp ủy chi bộ, tôi đã hỗ trợ bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác Đảng, đồng thời kịp thời tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn đến chi bộ. Tôi cũng thường xuyên đóng góp ý kiến, định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp với thực tiễn của chi bộ, dư luận quần chúng quan tâm. Qua đó, chi bộ đưa ra những nghị quyết đúng, trúng, lãnh đạo khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh.

 Còn tại khối 4, thị trấn Cao Lộc, khi có công chức thị trấn tham gia chi ủy cũng đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong hoạt động của chi bộ. Ông Toàn Thanh Thứ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khối 4 cho biết: Đồng chí Lý Văn Liêm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn tham gia chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Liêm được phân công làm thư ký các cuộc sinh hoạt chi bộ, từ khi có đồng chí Liêm các văn bản, nghị quyết, báo cáo của chi bộ được soạn thảo, lưu trữ một cách bài bản, khoa học hơn. Do 80% đảng viên chi bộ là cán bộ nghỉ hưu, tuổi cao nên hạn chế về công nghệ thông tin, đồng chí Liêm đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các đảng viên cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên. Năm 2023, 100% đảng viên của chi bộ đã cài đặt được ứng dụng sổ tay đảng viên. Cùng đó đồng chí đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, cùng tập thể chi ủy lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Như năm 2023, Chi bộ khối đã vận động Nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa khối.

 Cùng với hai khu phố trên, tại các chi bộ thôn, khu phố có cán bộ, công chức cấp xã tham gia cấp ủy, năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ cũng được nâng lên rõ rệt. Các cán bộ, công chức khi tham gia cấp ủy đã kịp thời truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đến với đông đảo cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Các đồng chí cũng  tham gia hỗ trợ bí thư chi bộ trong mọi công việc, đồng thời tích cực tham mưu, đóng góp, đề xuất các giải pháp, kiến nghị  để  chi bộ chỉ đạo nhiệm vụ hiệu quả hơn. Từ việc thực hiện chủ trương này cũng giúp các đồng chí trau dồi, tích lũy thêm kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng, từ đó tham mưu cho cấp ủy cơ sở những giải pháp, nhiệm vụ để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua thực hiện việc đưa cán bộ, công chức cấp xã tham gia ban chấp hành chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Cao Lộc đã tạo chuyển biến tích cực. Hằng năm tỷ lệ chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Nguồn: baolangson.vn

About