Skip to main content

Bình Gia khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

Ngày 07/6/2024, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Bình Gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024.

Dự và khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và 80 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở huyện; Trưởng Khối dân vận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.­­

1

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe Báo cáo viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của công tác dân vận trong tình hình mới và 02 chuyên đề gồm: Công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là những nội dung hữu ích, giúp các học viên bổ sung, cập nhật, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác dân vận và thực hiện dân chủ đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

e

Đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo cáo viên

 

3

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

 

7

Đại biểu thực hiện trao đổi, thảo luận tại lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác dân vận, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó sẽ vận dụng linh hoạt sáng tạo và thực tiễn hoạt động, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở. Qua đó nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

             Hoàng Mạnh Hùng, Ban Dân vận Huyện ủy Bình Gia

About