Skip to main content

Huyện Bắc Sơn hưởng ứng Tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Huyện Bắc Sơn gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông và một số dân tộc khác. Trong đó: dân tộc Tày chiếm 68,11%, dân tộc Kinh 11,05%, dân tộc Dao 11,89%, dân tộc Nùng 8,38%, dân tộc Mông và một số dân tộc khác 0,57%; tỷ lệ dân số tập trung ở vùng nông thôn chiếm 94%; thị trấn, thị tứ chiếm 6%. Nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Sáng ngày 19/02/2024 huyện Bắc Sơn đã phát động hưởng ứng Tuần lễ mặc trang phục dân tộc từ ngày 19/02/2024 - 25/02/2024 (tức từ ngày mùng 10 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

u

Lãnh đạo, cán bộ Huyện ủy Bắc Sơn hưởng ứng Tuần lễ  mặc trang phục dân tộc

Trang phục dân tộc là một thành tố văn hóa quan trọng và không thể thiếu trong di sản văn hóa truyền thống độc đáo, rất dễ nhận biết của từng dân tộc. Trang phục truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng tộc người, tồn tại từ nhiều đời. Bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đang trở thành vấn đề cấp bách trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay. Vì vậy huyện Bắc Sơn đã phát động hưởng ứng Tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2024 trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân mặc trang phục dân tộc khi tham gia các hoạt động tại các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

7

Giáo viên, học sinh trường TH&THCS xã Chiến Thắng hưởng ứng Tuần lễ mặc trang phục dân tộc

 

k

Công chức huyện Bắc Sơn mặc trang phục dân tộc đến cơ quan làm việc

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2024 đã góp phần nâng cao nhận thức và lòng tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bắc Sơn.

Lường Thị Trang, Ban Dân vận Huyện uỷ Bắc Sơn

About