Skip to main content

Hữu Lũng sơ kết công tác giải phóng mặt bằng I/2024

 

Sáng 17/4, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Ban chỉ đạo) huyện Hữu Lũng tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I/2024. 

x

Lãnh đạo huyện Hữu Lũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quý I/2024, huyện Hữu Lũng tổ chức giải phóng mặt bằng 11 d án, công trình; trong đó có 4 dự án trọng điểm của tỉnh; tổng diện tích cần thu hồi trên 440 ha. Ban chỉ đạo huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành lập các tổ tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả.

Kết quả, huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm đếm đối với 598 trường hợp với diện tích 202,4 ha; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 172 trường hợp với tổng kinh phí 117,2 tỷ đồng; tổ chức chi trả gần 200 tỷ đồng cho hơn 360 trường hợp; hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích 74 ha, tăng 20,04 ha so với tổng diện tích giải phóng mặt bằng cả năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng như và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, trong quý II/2024, các cơ quan, đơn vị trê địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng; tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách thu hồi đất; tập trung thực hiện tốt quy trình kiểm đếm, rà soát kỹ hồ sơ, phương án đền bù đảm bảo đúng quy định pháp luật; nắm bắt thực tế và nghiên cứu tham mưu cho ban chỉ đạo phương án kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh...

Tại hội nghị, UBND Hữu Lũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong năm 2023.

Nguồn: baolangson.vn

About