Skip to main content

Hơn 100 đại biểu tập huấn về quyền trẻ em và quyền môi trường của trẻ em

Trong 02 ngày 25-26/11/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về quyền trẻ em và quyền môi trường của trẻ em cho 111 địa biểu là lãnh đạo cộng đồng và thành viên các nhóm nòng cốt trong trường học và cộng đồng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh sự tham gia của học sinh, giáo viên và hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2024".

5

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các học viên được tìm hiểu, thảo luận về quyền trẻ em theo Luật trẻ em năm 2016, quyền trẻ em được hưởng môi trường lành mạnh tại Khu vực Asean, các trách nhiệm của Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng với 28 nguyên tắc về bảo vệ quyền có được môi trường lành mạnh của trẻ em, tìm hiểu về Bình luận chung số 26 của Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và môi trường với trọng tâm đặc biệt về biến đổi khí hậu...

8

Các học viên thảo luận

Thông qua tập huấn, từng học viên sẽ xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện tốt 4 nhóm quyền trẻ em về quyền được sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển, quyền được tham gia và đặc biệt là quyền được sống trong môi trường sạch sẽ, lành mạnh, bền vững, được tiếp cận không khí và nước sạch, khí hậu an toàn, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, thực phẩm lành mạnh và môi trường không bị ô nhiễm. Kết thúc tập huấn, 100% học viên tham gia đã được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn.

5

Học viên nhận Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành lớp tập huấn

            Lê Thơm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

About