Skip to main content

Cụm thi đua số 1, Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn Tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Ngày 06/12/2023, Cụm thi đua số 1, Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lương Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong Cụm thi đua số 1.

Đồng chí Trần Hồng Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ - đơn vị Cụm trưởng chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Tiến Trình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh uỷ - đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cụm thi đua số 1, Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn có 9 đơn vị CĐCS, gồm: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Báo Lạng Sơn, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Trong năm 2023, hoạt động công đoàn của Cụm luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, chương trình, kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh, của từng công đoàn cơ sở và đạt được nhiều kết quả, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Trong năm, Cụm đã vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ xã hội được trên 286.306.000 đồng. Các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi được 275 lượt đoàn viên với tổng số tiền trên 121.800.000 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền là: 7.200.000 đồng…

Cụm thi đua số 1 trao tặng phần quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng trong Chương trình “Hành trình vì biên cương Tổ quốc tháng 9/2023

Cụm thi đua số 1 trao tặng phần quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng trong Chương trình “Hành trình vì biên cương Tổ quốc tháng 9/2023

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, người lao động được các CĐCS triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Tổ chức giải bóng chuyền hơi trong Cụm thi đua có 9 đội bóng các cơ quan, ban đảng tham gia kết quả Văn phòng Tỉnh ủy: Giải nhất; Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Giải nhì; Đảng Ủy khối CCQ tỉnh: giải ba. Thực hiện tốt các phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”. Kết quả phân loại hoạt động năm 2023 có 07/09 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02/09 CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Hoàng Liên Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức  Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Dương Hoàng Liên Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức  Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và thống nhất một số chỉ tiêu đề ra trong năm 2024; thống nhất các nội dung cam kết thi đua các đơn vị trong cụm. Hội nghị đã bình xét suy tôn các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác công đoàn và đề nghị cấp trên khen thưởng. Theo đó, Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ là đơn vị được suy tôn đứng nhất Cụm, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua; Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được suy tôn đứng nhì Cụm, đề nghị nghị Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen; Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy xếp thứ 3 Cụm, đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen.

Hội nghị đã tiến hành bầu Cụm trưởng là Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2024.

Ký kết thi đuaCác đơn vị ký kết giao ước thi đua

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị đã tham gia ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm 2024.

Hương Quỳnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy

About