Skip to main content

Công bố kết quả đánh giá, phân hạng 2 sản phẩm OCOP

Sáng 2/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

6

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận cho các chủ thể đạt sản phẩm OCOP 4 sao

Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lộc, Phòng Kinh tế thành phố và các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Năm 2023, có 3 sản phẩm của huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh. Trong đó, có 1 sản phẩm rượu men lá người Dao nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao.

Kết quả, có 2 sản phẩm: mắc ca sấy nứt vỏ (thành phố Lạng Sơn) và rượu men lá người Dao (huyện Cao Lộc) đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Đến nay, tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh có 147 sản phẩm, trong đó, có 119 sản phẩm (14 sản phẩm 4 sao, 105 sản phẩm 3 sao) còn thời hạn 36 tháng theo quy định. Các sản phẩm còn lại đang được các chủ thể chủ động chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ để đăng ký với cơ quan chuyên môn nhằm đánh giá lại các tiêu chí và cấp giấy chứng nhận OCOP.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao giấy chứng nhận cho đại diện 2 chủ thể sản phẩm OCOP. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng.

Nguồn: baolangson.vn

About