Skip to main content
Trích yếu Công văn số 1608-CV/BDVTW ngày 29/9/2023 của Ban Dân vận Trung ương về việc hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (Kèm Đề cương Tuyên truyền)
Số hiệu văn bản
1608-CV/BDVTW
Ngày ban hành
29-09-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About