Skip to main content
Trích yếu Công văn số 1341- CV/TU, ngày 29/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp
Số hiệu văn bản
1341- CV/TU
Ngày ban hành
29-09-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About