Skip to main content
Trích yếu Công văn số 2591-CV/BTGTU, ngày 23/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
Số hiệu văn bản
2591-CV/BTGTU
Ngày ban hành
23-08-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About